การชำระเงิน

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM
บัญชี บริษัท OneX โบรกเกอร์ จำกัด (OneX Insurance Broker) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 789-2-13203-2 * บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น * ยืนยันการชำระเงินโดยการ Fax. เอกสารที่เบอร์ 02-235-8437


ชำระเงินด้วยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม
บัญชี บริษัท OneX Insurance Broker 427/5 อาคารไดมอนด์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-235-6600 Fax. 02-235-6363 Website: www.onex.com Facebook: OneX Insurance Broke